Συλλογή: Wood Slice Decorations

Explore our handpainted Wood Slice Decorations, where every piece is a one-of-a-kind tiny masterpiece. Each ornament is lovingly crafted to bring a touch of rustic charm to your space. Whether it's for your home or a thoughtful gift, our wood slice decorations add a natural, authentic touch.

Δεν βρέθηκαν προϊόντα
Χρησιμοποιήστε λιγότερα φίλτρα ή καταργήστε τα όλα